2 definiții pentru fisi


FISI- elem. „crăpat, despicat, divizat”. (< fr. fissi-, cf. lat. fissus) [sursa: MDN '00]


FISI- „crăpat, despicat, divizat”. ◊ L. fissus „despicat, crăpat” > fr. fissi-, germ. id., engl. id., it. id > rom. fisi-.~par (v. -par), adj., 1. Care se reproduce prin diviziune celulară. 2. Care este despicat în două; ~pede (v. -ped2), s. n. pl., ordin de mamifere terestre carnivore, digitigrade sau plantigrade, cu membrele terminate cu 4-5 degete, prevăzute cu gheare; ~rostru (v. -rostru), adj., cu ciocul despicat. [sursa: DETS]